to ivrige dansere på dansemaraton i idrettshallen på Rønningen folkehøgskole i Oslo
to ivrige dansere på dansemaraton i idrettshallen på Rønningen folkehøgskole i Oslo

Dans for håp 2022

Del på Facebook

Rønningen Folkehøgskole er partner med YMCA (KFUM) og YWCA (KFUK) i Palestina,. Lørdag 15. januar arrangerer vi solidaritetsaksjonen "Dans for Håp", en dansemaraton der Rønningenelevene danser 12 timer i strekk for å sette fokus på okkupasjonen palestinerne lever under og for å samle inn penger til YMCA og YWCA sin  Oliventrekampanje; Keep hope alive

Pengene vi får inn under Dans for håp vil gå til YMCA og YWCA så de kan kjøpe inn oliventrær og ved hjelp av frivillige plante dem på palestinsk jord sammen med palestinske bønder. 

Dans for håp vil bli streamet fra kl 12-24 på Rønningens nettsider lørdag 15. januar, og vi håper du vil følge livesendingen. (lenke kommer lenger ned) 

Hvorfor oliventrær?

Oliventrærne er viktige for palestinerne på flere måter: 

  • Trærne gir frukt og levebrød for svært mange palestinske jordbrukere og deres familier
  • Trærne representerer også deres tusenårige eierskap til landjorda og er et symbol på palestinernes tilhørighet til området. 

MEN Israels mer enn 50 år lange okkupasjon av Vestbredden gjør det vanskelig for mange palestinske bønder å dyrke jorda si og høste oliven. Bøndene nektes tilgang til olivenlundene sine eller må søke om tilgang fordi ulovlige israelske bosetninger, militærbaser og militære veier eller muren som israelerne kommer i veien. I tillegg melder våre partnere og FN om en rekke tilfeller der israelske bosettere har trakassert palestinske jordbrukere og utøvd vold i tillegg til å hugge, brenne, og dra opp oliventrær med rota. 

Hvis palestinerne ikke dyrker jorda si, risikerer de å miste den. Israelske myndigheter har laget en lov som sier at om man ikke dyrker jorda si, tilfaller jorda israelske myndigheter.

Trær, tilstedeværelse og praktisk arbeid

Rønningen støtter YMCA og YWCA med penger slik av partnerne våre kan kjøpe inn og plante oliventrær, og vi bidrar med tilstedeværelse og praktisk arbeid når elever på våre studieturer er med på å plante trær og høste oliven. Internasjonale aktører blir sjeldnere bortvist fra olivenlundene enn palestinske bønder, og vårt nærvær reduserer risikoen for at palestinske jordbrukere blir utsatt for trakassering, trusler og vold. 

Med Dans for håp ønsker vi bidra til at palestinere som lever under okkupasjon kan få beholde jorda si, og med det, livsgrunnlaget sitt og håpet om en dag å kunne leve et liv fritt for okkupasjon og undertrykkelse.

SLIK STØTTER DU DANS FOR HÅP og Oliventrekampanjen 

Vi oppfordrer deg til å være med å sponse trær gjennom vår aksjon! Et tre koster 280 kr. Vi håper vi greier samle inn mange penger, slik at våre partnere kan kjøpe inn mange oliventrær. Forhåpentligvis får vi selv plante trærne til våren, da SE:Verden planlegger tur til Palestina. 

  • Du kan vippse til Rønningens solidaritetskonto Ubuntu 644532
  • Du kan også kjøpe oliventrær og gi dem bort som en gave!  Dette gjøres på en egen side hos KFUK-KFUM Global.

Kjøper du trær hos KFUK-KFUM Global, får du tilsendt et kort, som du kan bruke som gavekort. Beskrivelsen for hvordan du skal gå fram finnes på bestillingssiden.  


Vær klar til å følge Livesendingen vår fra Rønningen lørdag 15. januar kl 12:00 - 24:00. Programmet for dagen kommer på disse sidene når det er klart. .Sendingen vil bli vist på vår streamingkanal Rønningen Live.