Ten Sing Norway

Instagram
Bilder
Video

Personlig utvikling innen dans, scenekunst, musikk og ledelse, og anledning til å inspirere andre til Ten-Sing arbeid.

Mål for linja

At du skal få utvikle deg som scenisk utøver, pedagog og leder. På Ten Sing Norway får du jobbe med Ten Sing samtidig som du får oppleve det beste folkehøgskolen har å tilby.


Studietur
Sør-Afrika

Ten Sing er et kristen ungdomsarbeid der ungdommer får utvikle seg og uttrykke seg gjennom musikk, dans, scenekunst og digitalt innhold. På Ten Sing Norway kan du bli med på å utvikle Ten Sing, i Norge og i utlandet.


Innhold
Du får undervisning i kunstneriske fag, lederfag og i trosfag. Du får erfaring i å jobbe praktisk i gruppe, samtidig som du får fordype deg og fokusere på din egen utvikling som leder, og som utøver gjennom scenekunst, dans, sang og band.


Å skape en forestilling med mening
Gjennom året på Ten Sing Norway får du mulighet til å skape, utvikle og jobbe med kreative prosesser i gruppe som skal bli til produkt man reiser rundt med på turnè både innenlands og utenlands. Gruppen får felles undervisning i scenisk dramaturgi, fortellerteknikk, drama og formidling spesielt rettet mot å skape en forestilling.

I tillegg til dette har du mulighet til å velge et av fordypningsfagene på linjen:

Ten Sing Norway band
Med band som fordypning får du tilbud om instrumentalundervisning på ditt hovedinstrument, i tillegg til samspillundervisning ledet av veletablerte musikere.
I tillegg får du skreddersydd undervisning knyttet til samspill som metode i Ten Sing.Ten Sing Norway vokal
Med vokal som fordypning får du tilbud om vokalundervisning, i tillegg til annen relevant vokalundervisning som samspill med band, innstudering og arrangering.
I tillegg får du skreddersydd undervisning knyttet til kor som metode i Ten Sing.Ten Sing Norway dans
Med dans som fordypning vil du få en bred sjangerforståelse, utvikle deg kreativt, og utvide ditt repertoar som danser og koreograf. I tillegg får du skreddersydd undervisning knyttet til dans som metode i Ten Sing.


 

Ressurspersoner på Ten Sing Norway
Jakob Holst - Linjelærer og band fordypning 
Markus Lillehaug Johnsen - Band fordypning
Sølve Styve Etnestad - Vokal fordypning                                                                                                                             
Tone Scott Dahl-Pedersen - Vokal fordypning
Julie Ski - Dans fordypning


Forestilling og turné
På Ten Sing Norway lager elevene sin egen forestilling som de turnerer med i hele Norge. Du får massiv sceneerfaring, i tillegg til at du får oppleve barne- og ungdomsarbeid i KFUK-KFUM i Norge og YMCA i utlandet.


Studietur
I tillegg til to turneer i Norge, med mulige avstikkere til Danmark og and Ten Sing destibasjoner i Europa, reiser Ten Sing Norway på studietur til KFUK-KFUMs partnere i Palestina. Her får du lære om hvordan andre YMCA-og YWCA ungdommer lever sine liv under okkupasjon der håpet om retten til sitt eget land er avgjørende i aktiviteten i hverdagen. Gjennom kulturell utveksling blir vi bedre kjent og kan lære av hverandre.

Under turene får du bidra med Ten Sing-metodikk og være med å utvikle et barne- og ungdomsarbeid som treffer ungdom slik de er- der de bor.
Søk Ten Sing Norway
Søkere til Ten Sing Norway må legge ved et eget vedlegg i tillegg til den generelle søknaden til skolen. Dette vedlegget finner du her: 

For å komme med i førsteopptaket må søknad sendes inn til Rønningen folkehøgskole før søknadsfristen 17. januar 2021. Deretter er det fra 1. februar løpende opptak ved behov fram mot sommeren.

For søkere til Ten Sing Norway er det mulig å delta på søkerhelg, 28. - 30. januar. Denne dagen skal gi deg som søker et bedre innblikk i hva Ten Sing Norway er, møte andre søkere og samtale med årets Ten Sing Norway. Dagen vil også gi oss mulighet til å bli bedre kjent med den enkelte søker i en gruppesituasjon, og er en viktig del av søknadsprosessen. Dagen vil inneholde gruppeintervjuer, enkeltsamtaler, gruppeøvelser og sosialt program. Mer informasjon om program kommer via mail etter sendt søknad. Alle søkere får plass på denne samlingen

 

Velkommen til Folkehøgskolen i Oslo

åpning_21_037.jpg (1)
Markus Østrem
Ida Marie Isene 1.jpg
Ida Marie Isene
Johanne Grimstad Osberg.jpeg
Johanne Grimstad Osberg
Victoria Eksund.jpeg (1)
Victoria Eksund
Hanna
Hanna Grøsland - TSN 15/16
Ingri Kristine
Ingrid Kristine Børset - TSN15/16
Jakob Holst
Lærer Ten Sing Norway
Jakob Holst
Sølve Styve Etnestad
Lærer Artist/Låtskriver og Musikkproduksjon / Utøvende musikk
Sølve Styve Etnestad
Markus Lillehaug Johnsen
Lærer Utøvende musikk, TSN , Artist/Låtskriver og Musikkproduksjon
Markus Lillehaug Johnsen
Tone Scott Dahl-Pedersen
Sangpedagog og lærer Utøvende musikk
Tone Scott Dahl-Pedersen