Ten Sing Norway

Instagram
Bilder
Video

Personlig utvikling innen dans, drama, musikk og ledelse, og anledning til å inspirere andre til Ten-Sing arbeid.

Mål for linja

At du skal få utvikle deg som scenisk utøver, pedagog og leder. På Ten Sing Norway får du jobbe med Ten Sing samtidig som du får oppleve det beste folkehøgskolen har å tilby.


Ten Sing er et kristen ungdomsarbeid der ungdommer får utvikle seg og uttrykke seg gjennom som musikk, dans, dama og digitalt innhold. På Ten Sing Norway kan du bli med på å utvikle Ten Sing, i Norge og i utlandet.


Innhold
Du får undervisning i lederfag, trosfag og i kunstneriske fag. Du får erfaring i å jobbe praktisk i gruppe, samtidig som du får fordype deg og fokusere på din egen utvikling som leder og som utøver gjennom sang, kor, drama, dans, band, teknikk og samspill. Hovedlærer for Ten Sing Norway er Sølve Styve Etnestad, men i Ten Sing Norways fellesfag vil du også møte Morten Holmqvist, Mari Tesdal Hinze, Ottar Nesje og andre som kommer til Rønningen utenfra.Ten Sing Norway band
Med band som fordypning får du tilbud om instrumentalundervisning på ditt hovedinstrument, i tillegg til samspillundervisning med flere veletablerte musikere.
I tillegg får du skreddersydd undervisning knyttet til samspill som metode i Ten Sing.
Hovedlærere vil være Sølve Styve Etnestad og Markus Lillehaug Johnsen 

Ten Sing Norway vokal
Med vokal som fordypning får du tilbud om vokalundervisning, i tillegg til annen relevant vokalundervisning som sangteknikk, kor, innstudering, arrangering.
I tillegg får du skreddersydd undervisning knyttet til kor som metode i Ten Sing.
Hovedlærere vil være Sølve Styve Etnestad og Tone Scott Dahl-Pedersen

Ten Sing Norway drama
Med drama som fordypning får du muligheten til å utvikle dine kreative evner  og din tilstedeværelse på scenen. Her får du jobbe med manus, rolleutvikling og regi. I tillegg får du skreddersydd undervisning knyttet til drama som metode i Ten Sing.
Hovedlærer vil være Henrik Årdal

Ten Sing Norway dans
Med dans som fordypning vil du få en bred sjangerforståelse, utvikle deg kreativt, og utvide ditt repertoar som danser og koreograf. I tillegg får du skreddersydd undervisning knyttet til dans som metode i Ten Sing. 
Hovedlærer vil være Julie Ski

Lys/lyd/scene
Med lyd/lys/scene som fordypning vil du få en innføring i og praktisk erfaring i å rigge scene, styre lys og kjøre lyd.


Show og turné
På Ten Sing Norway lager elvene sitt eget show som de turnerer med i hele Norge. Du får massiv sceneerfaring, i tillegg til at du får oppleve barne- og ungdomsarbeid i KFUK-KFUM i Norge og YMCA i utlandet.


Tur til Tanzania/Zanzibar
I tillegg til to omfattende Norgesturneer reiser Ten Sing Norway til Tanzania og Zanzibar, for å spre Ten Sing-ideen der. Her vil du møte et land preget av sang, dans, livsglede og håp, til tross for vanskeligere materielle livsvilkår. Gjennom kulturell utveksling, og ved hjelp av Ten Sing-metodikk får du være med og utvikle et barne- og ungdomsarbeid som kan få et helt annet uttrykk enn i Norge. I samarbeid med YMCA og YWCA får du være med på å stå opp for andre mennesker med en helt annen bakgrunn enn deg selv.Søk Ten Sing Norway
Søkere til Ten Sing Norway må legge ved et eget vedlegg i tillegg til den generelle søknaden til skolen. Dette vedlegget finner du her: 

For å komme med i førsteopptaket må søknad sendes inn til Rønningen folkehøgskole før søknadsfristen 15. januar 2019. Deretter er det løpende opptak ved behov fram mot sommeren.

For søkere til Ten Sing Norway er det obligatorsik å delta på søkerhelg på Rønningen FHS den tredje helga i Januar. Søkerhelga skal gi deg som søker et bedre innblikk I hva Ten Sing Norway innebærer, og den skal gi oss mulighet til å bli bedre kjent med den enkelte søker i en gruppesituasjon. Helga har et variert program med blant annet gruppeintervjuer, enkeltsamtaler, seminarer, gruppeøvelser og sosialt program. Søkerhelga starter fredag 18. januar, kl. 17:00  og varer til søndag 20. januar, kl. 14.00. Alle søkere får plass på denne helga.

 

Velkommen til Folkehøgskolen i Oslo

Hanna
Hanna Grøsland - TSN 15/16
Ingri Kristine
Ingrid Kristine Børset - TSN15/16
Mikkel
Mikkel Nyrup Hjelmeland TSN 06/07- driver i dag studio- og ungdomsarbeidet "YEStudio"
Lars K
Lars K. Hustoft - TSN 94/95, er i dag produsent, manager og står bak Starbox music group
Sophie
Sophie De Rohan Birkeland - TSN 13/14, står i dag bak podcasten "Sur og sint"
Kristoffer2
Kristoffer Bakken Eriksen - TSN 06/07, er i dag skuespiller og med i teaterkompaniet "DukkerOpp"
Sølve Styve Etnestad
Linjelærer Ten Sing Norway
Sølve Styve Etnestad