Global skole

Rønningen Folkehøgskole er en global skole med utstrakt internasjonalt partnersamarbeid gjennom YMCA og YWCA nettverket. Som KFUK-KFUM-skole er vi en del av KFUK-KFUM Norge, som er den norske bevegelsen av YMCA og YWCA. YMCA er verdens største ungdomsbevegelse, og YWCA er verdens største kvinnebevegelse.


Flere av våre studieturer vil ha besøk hos ulike samarbeidspartnere, og skolen har etablert varige partnerrelasjoner gjennom KFUK-KFUM Global. På Rønningen vil du også møte mange internasjonale elever. Skolen har en egen linje for internasjonale elever.


 • Rønningen er sertifisert både som Fairtrade- og Grønt Flagg-skole

 • Rønningen har partnersamarbeid med South-Africa YMCA 
  Rønningen har de siste årene vært en aktiv utøver i partnerskapet med Sør-Afrika YMCA gjennom KFUK-KFUM Global. Partnerskapet innebærer gjensidig policy-samarbeid rundt ledertrening, globalt partnerskap, LAG local action groups, S2C Subject to Citizen, kulturarbeid (Y-Arts /Ten Sing /Bandprosjekter) og erfaringsutveksling mellom deltagere i praksissituasjoner.  Den siste tiden har det vært fokusert mye på YMCA sitt program Y-Justice. Skolen har også tidligere hatt utveksling av personell ved at YMCA har sendt lærerkrefter til Rønningen, mens lærere fra Rønningen har arbeidet i Sør-Afrika YMCA. 

 • Rønningen samarbeider med East Jerusalem YMCA og YWCA of Palestine
  Rønningen samarbeider også med JAI, – East Jerusalem YMCA og YWCA of Palestine sitt felles program Joint Advocay Initiative. Dette samarbeidet omhandler informasjon, «advocacy» og BDS-kampanjer i palestinernes kamp for rettferdighet og  rett til eget land. Fra 2014 har Rønningen FHS også fått besøk av elever på JAIs samarbeidende skoler i Beit Sahour: Rønningens elever besøker JAI, lærer om situasjonen, har skolebesøk og planter trær sammen med palestinske elever gjennom JAIs Oliventrekampanje.

 • Ten Sing Norways internasjonale engasjement
  Ten Sing som program har spredt seg til ulike deler av verden, og Ten Sing Norway har kontakt med ulike land fra år til år.  I 2011 deltok ten Sing Norway  på Klimakaravanen fra Nairobi til Durban i forbindelse med FNs Klimatoppmøte COP17 i Durban.  Siden 2011 har de besøkt Kenya, Tanzania, Sri Lanka, Palestina og Sør-Afrika for å bygge opp Ten Sing arbeid i YMCA og YWCA-bevegelsene der. De nærmeste årene vil Ten Sing Norway hovedsaklig holde kontakt med YMCA bevegelsene i Europa.

 • Rønningens solidaritetsprsjekt i Sør-Afrika
  Elever på Rønningen samler inn penger til vår partnerorganisasjon South Africa YMCA sitt prosjekt Y-JUstice. Dette gjøres bl a gjennom et årlig Globalløp. Her blir elevene sponset pr kilometer de løper, og noen bruker svært kreative påfunn for å få ekstra inntekter, eller kompensere for færre løpte runder. Skolens første Globalløp ble arrangert i mai 2012 og ble siden en tradisjon.  I 2021 satte skolen ny innsamlingsrekord for prosjektet i Sør-Afrika.  Les mer om globalløpet og prosjektet det samles inn til her!

 

Les mer om:

KFUK-KFUM Global

YMCA of South Africa

Joint Advocay Initiative Palestine