Priser

Folkehøgskoleåret er finansiert av det offentlige, skolens eget bidrag og av elevene gjennom betaling av oppholdspenger.

Statsstøtten dekker i hovedsak kostnader til undervisning. Elevbetalingen dekker i hovedsak kost, losji, sosiale arrangementer, kulturaktiviteter, utflukter og fellesturer, reisekort på all offentlig transport i Oslo og evt. andre eksterne aktiviteter som omfatter hele skolen.

I tillegg driver Rønningen egen konferanse og hostelldrift i sommermånedene som er med på å sponse skoledriften, for å få prisene på elevbetalingen ned. 


Oppholdspenger 2024/25

 • Oppholdspenger Rønningen Folkehøgskole: kr 128 000 + studietur(er)
 • Enkeltromstillegg: kr 7 000 - 12 000 (avhengig av romtype)
 • Innmeldingspenger: kr 2800 (ikke refunderbart etter angrefristens utløp)
 • Studieturene har ulik pris og kommer i tillegg til oppholdspengene. Se oversikt under. 
 • Kostnader til enkelte omfattende valgfag kan komme i tillegg

Innmeldingspenger (kr 2800,-) betales til skolens konto 3000.15.31545 som bekreftelse på at du tar i mot plassen. Oppholdspengene betales hver måned via faktura, og er tilpasset Lånekassens utbetalinger. 


Hvis du trekker deg fra skoleplassen etter 1. august og i perioden frem til skolestart, må du betale skolepenger for 6 uker. Avbrudd etter skolestart utløser betaling for skolegangen frem til avbruddet og tilsvarende 6 uker etter avbruddet. Skolen melder fra til Lånekassen om elever som avslutter skolegangen. og studiestøtten vil opphøre.


Ekstra linjekostnader på enkelte linjer:

 • Ten Sing Norway: KFUK-KFUM Lederkurs på SUFH, kr 4 200 (medlem) / kr 4 600 + reise til/fra Ulsteinvik (August uke 31)
 • Norwegian Language and Culture: kr 1 500 for Forkurset i norsk i uke 34 (Pre- course week 34) + kr 1 500 for skolebøker og materiell i norskundervisningen, tilsammen kr 3 000. 
 • Enkelte linjer kan ha egne linjeturer eller f eks treningsleirer som tilbud på linja.

Studieturer 2024/25

Rønningens studieturtilbud er under utvikling. Studieturene har et faglig fokus, og er knyttet til de ulike fagområdene vi har på skolen. Det er mulig å velge turer på tvers av linjene.  Kostnader til studieturene kommer i tillegg til oppholdspenger. 


 • OSLOVE - Studietur i egen by - et gratis tilbud
 • DESTINASJON EUROPA - Empower lager studietur i Europa - kr 5 000 - 15 000 (avhengig av reisemål)
 • BERLIN - kunst, kultur, storbyliv og europeisk historie - kr 15 500
 • ADDIS ABABA, ETIOPIA - musikk, dans, afrikansk kultur og rettferdig fordeling - kr 17 000
 • PALESTINA og ISRAEL - rettferdig fred med midtøstens historie og kultur - kr 18 000
 • SØR-AFRIKA - rettferdig fordeling med afrikansk kultur, natur og livsmot - kr 20 000
 • BRASIL - idrett, natur, kultur og rettferdig fordeling - kr 22 000


Visum, vaksiner og evt annen dokumentasjon (sertifikat, koronatester etc) inngår ikke i studieturprisen. 


NB! Det tas forbehold om endringer på studieturer, reisemål og pris i henhold til både sikkerhet rundt krigssituasjoner i Europa og Midtøsten,  eventuelle poandemiutbrudd, nasjonale og internasjonale restriksjoner, offentlige / lokale reiseråd, samt flyselskapenes tilbud. 


Påmelding studietur

Innbetalt studietur regnes som påmelding til turene. Studieturene skal betales innen 01.08.2024.

Betalingene overføres til skolens konto 3000.15.31545 og merkes med elevens navn og linje. Informasjon om dette ligger også på Infosidene for Rønnere 24-25. Vær oppmerksom på at den totale støtten som gis gjennom Lånekassen ikke er tilstrekkelig til å dekke studieturene.


Oppholdspengene inkluderer:

 • Kost, losji, sosiale arrangementer, kulturaktiviteter, utflukter og felles skoleturer.
 • Reisekort som utdeles ved skolestart. Elevene reiser gratis i sone 1 i Oslo hele skoleåret. 
 • Reise- og ulykkesforsikring tegnes for skolens elever (Denne forutsetter medlemskap av norsk folketrygd).
 • Skolegenser og matboks

Dietter

Vi legger til rette for laktose- og glutenfri diett, samt vegetar/ vegansk mat. Dersom du har behov utover dette, må dette kommuniseres til skolen i forbindelse med søknad.


Rønningen Sportsklubb

 • Ved medlemskap i Rønningen Sportsklubb får du tilgang til Rønningens nye treningssenter og hall også utenom undervisningstid, samt en egen drikkeflaske med Rønningens logo. Rønningen Sportsklubb er både en enhet i KFUK-KFUM Norge og medlem av Norges Idrettsforbund. Medlemskapet i Rønningen Sportsklubb koster kr 150,-

Parkering

Det er mulig å parkere egen bil på skolens eiendom mot betaling. 


Lånekassen

Elever som ønsker støtte fra Lånekassen må ha søkt om dette i god tid før skolestart. Husk å søke om både lån og stipend for et helt år, dersom du skal få utbetalt full støtte i løpet av skoleåret. For skoleåret 2024-25 kan du låne 137 907 kroner av Lånekassen. Nedenfor ser du hvordan betalingsplanen mest sannsynlig vil se ut for skoleåret 24-25. Merk deg at dersom du skal delta på studietur, vil denne kostnaden komme i tillegg.