Priser

Folkehøgskoleåret er finansiert av det offentlige og av elevene gjennom betaling av oppholdspenger.

Statsstøtten dekker i hovedsak kostnader til undervisning. Elevbetalingen dekker i hovedsak kost, losji, sosiale arrangementer, kulturaktiviteter, utflukter og fellesturer, reisekort på all offentlig transport i Oslo og evt. andre eksterne aktiviteter som omfatter hele skolen. 


Oppholdspenger 2022/23

 • Oppholdspenger Rønningen Folkehøgskole: 118 400 kr
 • Enkeltromstillegg: 7 000 - 12 000 kr (avhengig av romtype)
 • Innmeldingspenger 2800 kr (ikke refunderbart)
 • Studieturer kommer i tillegg
 • Kostnader til enkelte omfattende valgfag kan komme i tillegg

Innmeldingspenger (kr 2800,-) betales til skolens konto 3000.15.31545 som bekreftelse på at du tar i mot plassen. Oppholdspengene betales hver måned via faktura, og er tilpasset Lånekassens utbetalinger. Mer informasjon om dette får du før skolestart.


Hvis du trekker deg fra skoleplassen etter 1. august, må du betale skolepenger for 6 uker. Avbrudd etter skolestart utløser tilsvarende betaling for 6 uker etter avbruddet. Skolen melder fra til Lånekassen om elever som avslutter skolegangen. og studiestøtten vil opphøre.Studieturer 2022/23

Kostnader til studieturene kommer i tillegg til oppholdspenger. 

 • Idrett og ball: Spania / Marbella, kr 13 500 
 • Toppfotball: Spania / Marbella, kr 13 500 
 • Toppidrett: Spania / Tenerife, kr 13 500 
 • FOTOVIDEO: digital design: Berlin, kr 17 000  
 • KUNST: tegning / arkitektur: Berlin, kr 17 000 
 • Dans: Berlin, kr 13 500 
 • Vokal, Artist, Låtskriver: Europa - studietur til sentrale byer, kr 13 500 
 • Utøvende musikk: Band og Musikkproduksjon: Italia / Venezia, kr 13 500 
 • Ten Sing Norway: Ten-Sing tur i Europa, kr 13500, KFUK-KFUM Lederkurs på SUFH, kr 4 100 + reise til Ulsteinvik  
 • SE:OSLO: Studietur til Europeisk storby, kr 13 500 
 • SE:Verden: Sør-Afrika + Israel/Palestina, kr 32 000 + vaksiner (Begge turene er obligatoriske) 
 • Grønn & Global: Turer til avklaring (ikke obligatorisk) - Mulighet for deltagelse på en eller begge SE:Verdens turer 
 • Norwegian Language and Culture: Tur i Norge, kr 6 500 

NB! Det tas forbehold om endringer på studieturer, reisemål og pris i henhold til den globale koronapandemiens utvikling og ettervirkninger av denne, nasjonale og internasjonale restriksjoner, offentlige / lokale reiseråd og flyselskapenes tilbud. 


Påmelding studietur


Innbetalt studietur regnes som påmelding til turene. Studieturene skal betales pr 15.08.2022.

Betalingene overføres til skolens konto 3000.15.31545 og merkes med elevens navn og linje. Vær oppmerksom på at den totale støtten som gis gjennom Lånekassen ikke er tilstrekkelig til å dekke studieturene.

Enkelte linjer kan ha kortere skoleturer i tillegg med en egenandel på opp til 3000 kr.


Visum og vaksiner inngår ikke i studieturprisen. 
 


Oppholdspengene inkluderer:

 • Reisekort som utdeles ved skolestart. Elevene reiser gratis i sone 1 i Oslo hele skoleåret. 
 • Reise- og ulykkesforsikring tegnes for skolens elever (Denne forutsetter medlemskap av norsk folketrygd).
 • Skolegenser og matboks

Rønningen Sportsklubb

 • Ved medlemskap i Rønningen Sportsklubb får du tilgang til Rønningens nye treningssenter og hall også utenom undervisningstid, samt en egen trenings-T-skjorte med Rønningens logo. Rønningen Sportsklubb er både en enhet i KFUK-KFUM Norge og medlem av Norges Idrettsforbund. Medlemskapet i Rønningen Sportsklubb koster kr 150,-. 

Dietter

Vi legger til rette for laktose- og glutenfri diett, samt vegetar/ vegansk mat. Dersom du har behov utover dette, må dette kommuniseres til skolen i forbindelse med søknad.


Parkering

Det er mulig å parkere egen bil på skolens eiendom mot betaling. 


Lånekassen

Elever som ønsker støtte fra Lånekassen må ha søkt om dette i god tid før skolestart. Husk å søke om både lån og stipend for et helt år, dersom du skal få utbetalt full støtte i løpet av skoleåret. Elevbetalingen for skoleåret 2020-2021 utgjør kr 3 108,- mer enn det eleven får utbetalt som lån/stipend gjennom Lånekassen, og dette har vi hovedsakelig valgt å legge til som ekstra innbetaling ved den første fakturaen. Ved de neste fakturaene vil man ha dekning gjennom Lånekassens utbetalinger.

 

Vi kjenner ikke pr nå Lånekassens utbetalinger for skoleåret 2022-2023. Vi vil sette opp en oppdatert betalingsplan når infrormasjon foreligger.

Betalingsplanen for skoleåret 2021-2022 finnes her: 

Forfallsdato 

Utbetaling fra Lånekassa 

Innbetaling skolepenger 

1. september  

22 975,00  

25 700,00  

15. september  

8 615,00  

8 600,00  

15. oktober  

8 615,00  

8 600,00  

15. november  

8 615,00  

8 600,00  

15 .desember 

8 615,00  

8 600,00  

15. januar  

22 975,00  

22 900,00  

15. februar  

8 615,00  

8 600,00  

15. mars  

8 615,00  

8 600,00  

15. april  

8 615,00  

8 600,00  

11. mai  

8 615,00  

8 600,00  

Sum  

114 870,00  

117 400,00