Rønningens verdier

Rønningen Folkehøgskole - "Stedet der himmel og jord møtes".


Ærlig. Rusfri. Til stede. Disse tre grunnverdiene preger all vår virksomhet og skaper en god og trygg ramme rundt livene våre. Folkehøgskolene i Norge er kjent for læringskoden "EGBMK" - en gigantisk bøtte med kjærlighet - dette er drivkraften i vårt fellesskap!


Vi tar hele mennesket på alvor. Derfor er vi en kristen, grønn og global skole - en skole med lave terskler og stor takhøyde. 


Kristen skole: Du vil oppleve en inkluderende, raus og romslig kristendomspraksis. Vi tar ofte og gjerne en god diskusjon og ønsker oss undring og refleksjon rundt de viktige spørsmål i livet. Din tro er din privatsak. Du velger selv hvor mye du vil engasjere deg i våre messer og andre kristne aktivitetstilbud. Vårt verdisyn vil imidlertid vises i vår undervisning, både i linjefag, fellesfag og valgfag. Dette må du som elev vise respekt for uansett hva du tror på. Les mer om Rønningens kristne profil her.


Grønn skole: Grønnfargen i logoen vår symboliserer ansvar for alt det skapte. Rønningen vil være en del av løsningen, ikke problemet.  Vårt grønne skifte gjennomsyrer hverdagen fra grønne bygg og energiløsninger via mat, avfallshåndtering og bruk av kollektivtransport i undervisningen til fiksefest, oppsirkulering og kjøkkenhage. Rønningen er Norges første Grønt flagg-sertifiserte folkehøyskole.  Les mer om Rønningens grønne profil her.


Global skole: Vi har et ansvar i en verden med ulikheter og konflikter. Rønningen er derfor en Fairtrade skole! Vi har utstrakt samarbeid med KFUK-KFUM i mange land gjennom KFUK-KFUM Global. På linjenes studieturer får vi bedre innblikk i hvordan ungdom lever under andre forhold. Våre hovedsamarbeidspartnere holder til i Sør-Afrika og Palestina, og vi får ofte besøk fra våre partnere. På Rønningen vil du også møte elever fra de fleste kontinenter, og skolemiljøet lar seg prege av dette. Les mer om Rønningens globale profil her.


Eid av KFUK-KFUM

Rønningen folkehøgskole er eid av KFUK-KFUM Norge som har slagordet «Vær deg selv. Stå opp for andre». KFUK-KFUM er en del av verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA. 

KFUK-KFUM eier også Sunnmøre folkehøgskule, Valdres folkehøgskole, Folkehøgskolen Nord-Norge og Svalbard Folkehøgskole.

Les mer på kfuk-kfum.no


Tillit og frihet

Vår visjon er «Å være stedet der Himmel og Jord møtes». Til sammen er vi ca 35 ansatte og omtrent 175 elever som arbeider, bor og lever sammen. Folkehøgskolen er vårt hjem. Da trenger vi enkle og gode verdier og regler for  hvordan dette skal fungere.

Våre elever er myndige. Vi legger stor vekt på å gi hverandre frihet og tillit. Det vokser vi best på. Ærlig – Rusfri – Til stede

Grunnverdiene er bakgrunnen for skolens regler, og i møte med enkeltelevene og i vårt fellesskap manøvrerer vi gjennom disse tre:

Ærlig  - Sannhet i møte med elever, ærlighet i etiske spørsmål 

Rusfri - Ingen alkohol eller andre rusmidler på skolen

Til stede - Tilstedeværelse i undervisning og aktiviteter med medelever og kolleger


Rønningens verdier er oppsummert i skolens Verdidokument som du finner her. Rønningen Folkehøgskoles vedtekter finner du her.


Skolens verdier danner grunnlaget for skolens reglement som du kan lese mer om her.